bus kaeser1 kaeser3

Persluchtbehandeling

Afhankelijk van de toepassing/branche heeft men gedroogde, gereinigde of zelfs steriele perslucht nodig. Met KAESER bereikt u elke gewenste conditioneringsgraad. 
Welke persluchtbehandeling is voor u de juiste? U vindt informatie in het overzicht, of u kunt zich gewoon laten adviseren door onze persluchtadviseurs.

Droging

De door een compressor aangezogen atmosferische lucht is een gasmengsel dat altijd waterdamp bevat. De wateropnamecapaciteit is echter variabel en hangt voornamelijk van de temperatuur af. Als de temperatuur van de lucht stijgt – zoals bij de compressie in een compressor – stijgt ook haar capaciteit om waterdamp op te nemen. Pas tijdens de noodzakelijke koeling van de perslucht condenseert het water. In de cycloonafscheider of in de persluchtketel wordt het condensaat dan afgescheiden, hoewel de perslucht hierna altijd nog voor 100 procent met waterdamp is verzadigd. Door verdere afkoeling ontstaat er ook condensaat in het leidingnet en bij de persluchtafnamepunten of de verbruikers. Zonder persluchtdroging zijn bedrijfsstoringen, onderbrekingen van de produktie, veel onderhoud en reparaties onvermijdelijk. 

 

Filtratie

Met elke kubieke meter omgevingslucht zuigt een compressor gemiddeld tot 190 miljoen vuildeeltjes, koolwaterstoffen, virussen en bacteriën aan. In de compressor zelf kunnen alleen grote vuildeeltjes uit de te comprimeren lucht gefilterd worden. Een groot deel van de schadelijke stoffen komt terecht in de perslucht. Daarom is het voor de meeste persluchttoepassingen noodzakelijk om de perslucht te filtreren. Schone perslucht garandeert een storingsvrije werking van pneumatische machines, besturingen en verlengt de levensduur. Leidingen en ventielen blijven bovendien gespaard van vuil. Schone perslucht verlaagt dus onderhouds-, reparatie-en deels ook de aankoopkosten. 

 

Opslag van perslucht

Omwille van hun opslag- en buffercapaciteit vervullen persluchtketels een belangrijke taak in het persluchtstation: ze moeten pieken in het persluchtverbruik opvangen en vaak ook condensaat van de perslucht scheiden. Niet alleen de juiste ketelgrootte en een goede bescherming tegen corrosie zijn daarom van wezenlijk belang, de testintervallen zijn het liefst zo lang mogelijk. De persluchtketels van KAESER voldoen prima aan deze eisen. 

 

Drukhoudsystemen

Perslucht-behandelingssystemen zijn afgestemd op bepaalde persluchtsnelheden, die in functie zijn van de druk en de afname (capacitiet). Als na een stilstandsperiode de druk in het leidingnet is weggevallen, worden bij het opstarten drogers en filters door de perslucht met een te hoge snelheid overbelast. Drukhoudsystemen kunnen dit op betrouwbare wijze voorkomen. Ze garanderen niet alleen een constante persluchtkwaliteit, maar verbeteren ook de bedrijfszekerheid en levensduur van de aanwezige componenten. 

 

Condensaatafvoer

Bij de persluchtproductie ontstaat onvermijdelijk condensaat. Het is chemisch agressief en bevat olie en vuildeeltjes (zoals roest). Als condensaat niet voortdurend op de juiste wijze wordt afgevoerd, veroorzaakt het bedrijfsstoringen en corrosie in het persluchtcircuit. De ervaring leert dat vlottergestuurde afvoerautomaten op lange termijn niet betrouwbaar werken en dat timergestuurde afvoerautomaten hoge drukverliezen kunnen veroorzaken. Een ideaal toestel daarentegen is       de niveaugestuurde condensaataftap ECO DRAIN.  

Het condensaat dat ontstaat bij de persluchtproductie bevat afhankelijk van de bedrijfs- en omgevingscondities meer of minder vuil en olie. Deze schadelijke stoffen kunnen het milieu belasten. Om „zuiver“ water te verkrijgen moet het condensaat worden behandeld, overeenkomstig de desbetreffende wettelijke situatie. U kunt er zeker van zijn dat dit betrouwbaar en goed gebeurt met het condensaatbehandelingssysteem AQUAMAT van KAESER KOMPRESSOREN. Deze zorgen ervoor dat de wettelijke grenswaarden (voor koolwaterstof bijv. max. 10 of 20 mg/l) niet worden overschreden. 

 

Nieuws

 

Begrippenlijst | Cookieverklaring