bus kaeser1 kaeser3

3-D-Regeling

 

De dirigent voor energiebesparing
Een goed orkest is meer dan een verzameling van muziekanten. Het is de dirigent die het orkest tot een goed presterend en uniek klanklichaam vormt. De Sigma Air Manager (SAM) neemt een vergelijkbare taak op zich voor het persluchtstation: Externe sturing en webserver in één: dit vormt een wezenlijke bijdrage tot een optimale beschikbaarheid en energie-efficiëntie van het persluchtsysteem.


 

 

 

 

 

 

 

Regelen in drie dimensies – voor een optimaal evenwicht en minimale energiebehoeft

Adaptieve 3-D-regeling: De sleutel tot meer efficiëntie

De adaptieve 3-D-regeling registreertschakelverliezen (starts/stops),regelverliezen (nullast- en FO-verliezen), endrukflexibiliteit (gemiddelde verhoging boven de benodigde druk), optimaliseert de verhouding en minimaliseert de daarmee verbonden energiekosten.

Naast optimalisering van het energieverbruik van het persluchtstation maakt Sigma Air Manager ook de hoogst haalbare drukkwaliteit mogelijk. Doorslaggevend daarbij is de benodigde druk, die bepaald wordt door de persluchttoepassing.

Bij gebruik van compressoren met conventionele systemen is er een bepaalde inherente vetraging in reactietijd van het systeem. Daar houdt de adaptieve 3-D-regeling rekening mee door proactieve schakelhandelingen. Zoals bij alle optimalisatieberekeningen, heeft ook de Sigma Air Manager een handelingsspeelruimte nodig – in dit geval de zogenaamde "drukspeelruimte".

Ook bij schommelend persluchtverbruik past de Sigma Air Manager de capaciteit van het compressorstation automatisch aan en garandeert zo een zo laag mogelijk energieverbruik.

Sigma Air Control Plus visualisatie software maakt onder andere het energieverbruik binnen het persluchtsysteem zichtbaar. De gebruiker kan dus in één oogopslag zien of het systeem zich qua energie in de "groene zone" bevindt.

Sigma Air Control Plus: Weergave van de netdruk
Het verloop van de netdruk tijdens een bepaalde tijdspanne geeft tegelijk de drukkwaliteit (in %) aan. Deze wordt afgeleid van de benodigde druk, die niet mag worden onderschreden: hoe minder vaak dit gebeurt, des te hoger is de drukkwaliteit.

 

Sigma Air Control Plus: Weergave van het specifiek vermogen
Het diagram geeft het specifiek vermogen aan van de compressoren in het persluchtstation in vergelijking met een zogenaamde referentiewaarde; dit is het gemiddelde specifiek vermogen van alle aangesloten compressoren bij maximale overdruk.

  nix

Nieuws

 

Begrippenlijst | Cookieverklaring