bus kaeser1 kaeser3

Meer perslucht met minder energie

De aankoopprijs en onderhoudskosten van een compressor vertegenwoordigen slechts een klein deel van zijn totale levenscycluskosten. Het hoofdaandeel van de totale uitgaven voor een schroefcompressor wordt gevormd door energiekosten tijdens de levensduur van de compressor. Deze kosten zijn een veelvoud van de aankoopprijs van de compressor. Met energiebesparende KAESER-schroefcompressoren kunnen bedrijven de totale kosten voor persluchtvoorziening duidelijk reduceren.

Extra kosten besparen en het milieu ontzien met warmteterugwinning.
De elektrische energie, toegevoerd aan een schroefcompressor, wordt voor 100% in warmte-energie omgezet. Tot 96% van deze energie kan worden teruggewonnen en warmtetechnisch worden gebruikt. Zo kunt u jaarlijks duizenden euro's en tonnen CO2-uitstoot besparen.
Hoe hoog de besparing precies uitvalt, hangt af van de grootte van de compressor en de energiedrager (stroom, gas, stookolie) die moet worden vervangen. Ook veel oudere compressoren kunnen nog uitgerust worden voor warmteterugwinning.

Energiebesparende compressorbesturingssystemen:
SIGMA CONTROL 2 en SIGMA CONTROL BASIC

SIGMA CONTROL 2 is modulair geconstrueerd. De besturing kan zo door de identieke basisconstructie aangepast worden aan alle series schroefcompressoren van KAESER KOMPRESSOREN. De modulaire constructie bestaande uit een hoofd-sturingsunit en aparte in-/uitgangsmodules maakt SIGMA CONTROL 2 nog communicatiever en onderhoudsvriendelijker.

Geïntegreerde webserver
SIGMA CONTROL 2 beschikt over een eigen webserver. Daarmee kan de compressor via het internet/intranet worden bestuurd. Zo kunnen bedrijfsgegevens, onderhouds- en storingsmeldingen indien nodig via een browser met wachtwoordbescherming worden getoond, wat bijvoorbeeld het bedrijf en het onderhoud vereenvoudigt.

Energiezuinig schroefcompressorblok met SIGMA-PROFIEL

Een bepaald aandrijfvermogen kan principieel gerealiseerd worden met kleine compressorblokken met een hoog toerental of met grote compressorblokken met een laag toerental. Grote compressorblokken met lage toerentallen zijn efficiënter en leveren meer perslucht bij hetzelfde aandrijfvermogen.
Daarom bouwt KAESER schroefcompressorblokken met een zo laag mogelijk aandrijftoerental en geoptimaliseerde profielen. Elke KAESER-schroefcompressor rendeert al snel gezien de duidelijke energiebesparingen.

KAESER SIGMA-PROFIEL

Het door KAESER KOMPRESSOREN ontwikkelde en steeds verder geoptimaliseerde SIGMA-PROFIEL bespaart in vergelijking met traditionele schroefrotorprofielen tot 15 procent energie.
In elk KAESER-schroefcompressorblok werken rotoren met dit energiezuinige profiel. Hun gebruik in het specifiek gunstigste werkpunt zorgt voor de hoogst mogelijke energie-efficiëntie.
De grote, afgestelde en uiterst precieze wentellagers en de productie met minimale toleranties waarborgen een lange levensduur en een hoge betrouwbaarheid.

 

Nieuws

 

Begrippenlijst | Cookieverklaring